ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ
     
ประกาศ มติ ก.ท.จ/ก.อบต.จ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตรัง ครั้งที่ 12/2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 03 ตุลาคม 2562