ประกาศ ก.ท.จ.ตรัง / ก.อบต.จ.ตรัง
     
ประกาศ ก.ท.จ.ตรัง / ก.อบต.จ.ตรัง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตรัง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2562