กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2รายละเอียด :
    
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องหยงหลิง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5
   นายไพบูลย์  โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายศตพงษ์  สุนทรารักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดตรัง เป็นเลขานุการ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้เข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 6 แห่ง คือ
1. เทศบาลเมืองกันตัง   ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ
2. เทศบาลตำบลนาตาล่วง   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง   ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ   วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเป้า   ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562    อ่าน 13 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**